Công bố thông tin - Năm 2022

06/01/2022 - 10:18 AM
Năm Nội dung Tải về
16/01/2023
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
23/11/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
07/10/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 06/10/2022 về việc tham gia đấu giá khoản nợ
16/09/2022
 • Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27
25/08/2022
 • Đưa cổ phiếu TTH ra khỏi diện bị cảnh báo và bổ sung lý do đưa cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.
10/08/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
29/07/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT về việc Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic
21/07/2022
 • Báo cáo quản trị bán niên năm 2022
06/06/2022
 •  Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 6/6/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
01/06/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HDDQT ngày 1/6/2022 về việc Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
23/05/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 08 về việc Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiên dự án
21/04/2022
 • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Quyết
20/04/2022
 • Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
18/04/2022
 • Giải trình cổ phiểu TTH bị đưa vào diện bị cảnh báo
04/04/2022
 •  Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty.
04/04/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 04 thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
30/03/2022
 • Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15/03/2022
 • Bổ sung cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
09/02/2022
 • Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của công ty.
21/01/2022
 • Nội dung công bố: Báo cáo quản trị Công ty năm 2021
06/01/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 01 Thông qua phương án xử lý tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV

Download