Công bố thông tin - Năm 2022

06/01/2022 - 10:18 AM
Năm Nội dung Tải về
06/06/2022
 •  Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 6/6/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
01/06/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HDDQT ngày 1/6/2022 về việc Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
23/05/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 08 về việc Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiên dự án
21/04/2022
 • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Quyết
20/04/2022
 • Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
18/04/2022
 • Giải trình cổ phiểu TTH bị đưa vào diện bị cảnh báo
04/04/2022
 •  Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty.
04/04/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 04 thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
30/03/2022
 • Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15/03/2022
 • Bổ sung cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
09/02/2022
 • Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của công ty.
21/01/2022
 • Nội dung công bố: Báo cáo quản trị Công ty năm 2021
06/01/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 01 Thông qua phương án xử lý tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV

Download