Kinh doanh thủ công mỹ nghệ

Song song với việc phát triển có hiệu quả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, Công ty Tiến Thành cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế công cộng, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật… trải qua hơn 20 năm hoạt động Công ty luôn được Sở LĐTBXH TP Hà Nội ký quyết định công nhận là...

Hàng thủ công mỹ nghệ

Công ty đã triển khai sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ: mây che đan, hàng thủ công từ giấy….cho người lao động khuyết tật tại công ty. Các sản phẩm làm ra được thị trường tiếp nhận. Đời sống của người lao động khuyết tất ngày càng tốt hơn.