Tin Tiến Thành

Công Ty Cổ Phẩn Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.Được Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp Hà Nội cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100596523. Bên cạnh việc duy trì sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho người lao động khuyết tật, Tiến Thành còn mở rộng thêm hoạt động kinh doanh Thời trang cao cấp và kinh doanh đầu tư Bất động sản.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/04/2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:
Xem chi tiết