Báo cáo tài chính năm 2016

01/01/2017 - 03:06 PM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Tải về bằng tiếng anh 
2016 Quý IV Báo cáo tài chính quý 4/2016  
2016 Quý III Báo cáo tài chính quý 3 2016  
2016   Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tiến Thành  
2016 Quý I Báo cáo tài chính quý I 2016  
2016   Báo cáo kiểm toán năm 2015  

Download