Điều lệ công ty

Công ty TNHH Tiến Thành được thành lập từ năm 1994, hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với phương châm “Gắn lợi ích xã hội trong kinh doanh sản xuất” Công ty chúng tôi đã tiếp nhận người khuyết tật có khả năng lao động trên địa bàn các tỉnh phía Bắc đến và làm việc tại công ty. Ngày 12/12/1994, Tiến Thành đã vinh dự được sở LĐ TBXH Hà Nội trao quyết định...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2019

12/06/2019
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2018

14/08/2018
Được sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018