THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

07/04/2017 - 10:31 AM
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
 
Thời gian tham dự: Từ 8h00′ – 12h00′ ngày 22 tháng 04 năm 2017
 
Địa điểm Đại hội: Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cổng số 1 – Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
Đối tượng tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến  Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 03 năm 2017.
 
Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm
 
Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp.
 
Hân hạnh được đón tiếp!
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
( Đã ký)
 
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
 
 Tài liệu đính kèm  -> Dowloads tại đây
Bình luận Facebook
Bài viết liên quan