HNX ĐÃ NHẬN HỒ SƠ NIÊM YẾT CỦA CTCP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH.

24/05/2016 - 09:30 AM
Ngày 23/05/2016, trên website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Bình luận Facebook
Bài viết liên quan