Tầm nhìn - Sứ mệnh

10/08/2018 - 11:25 AM

 
Tầm nhìn:
– Tầm Nhìn: Trở thành một công ty có tiềm lực, năng động, có sức cạnh tranh mạnh mẽ, luôn luôn hướng đến chinh phục các mục tiêu cao hơn và là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng. 

 Sứ mệnh:
-  Đối với khách hàng:
+  Mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ và giá thành sản phẩm.
-  Đối với xã hội:
+ Tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là người khuyết tật còn khả năng lao động. Đóng góp cho xã hội những giá trị về vật chất và tinh thần, góp phần hưng thịnh quốc gia,  tạo môi trường tốt, đời sống đầy đủ, phong phú cho mỗi thành viên của Công ty.

Giá trị cốt lõi 
-  Con người: Là tài sản, sức mạnh và là giá trị đầu tiên mà Tiến Thành luôn hướng tới. Mỗi cá nhân tham gia vào Công ty đều có cơ hội phát huy khả năng và làm giàu cho bản thân. Sự phát triển về nhân cách, năng lực, tài chính của mỗi con người là thước đo sự phát triển của Công ty Tiến Thành.
-  Cam kết: Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng; duy trì việc phân chia cổ tức hàng năm cho các cổ đông với tỷ lệ cổ tức  cao.
-  Công bằng: Luôn luôn lắng nghe, hành xử và quyết định mọi vấn đề dựa trên cơ sở dữ kiện từ các phía, không thiên vị.
-  Sáng tạo: Là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Công ty. Dám nghĩ khác, dám làm khác để tìm ra những hướng đi mới, cách làm mới hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty chính là điều mà chúng tôi luôn hướng tới.