Tin Tiến Thành

Công Ty Cổ Phẩn Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.Được Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp Hà Nội cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100596523. Bên cạnh việc duy trì sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho người lao động khuyết tật, Tiến Thành còn mở rộng thêm hoạt động kinh doanh Thời trang cao cấp và kinh doanh đầu tư Bất động sản.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 11/2017/NQ-HĐQT NGÀY 06/09/2017 THÔNG QUA NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.

06/09/2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 11/2017/NQ-HĐQT NGÀY 06/09/2017 THÔNG QUA NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.
Xem chi tiết

CỔ PHIẾU TTH ĐƯỢC GIAO DỊCH KÝ QUỸ TỪ NGÀY 15/05/2017

17/05/2017
CỔ PHIẾU TTH ĐƯỢC GIAO DỊCH KÝ QUỸ TỪ NGÀY 15/05/2017
Xem chi tiết