Đóng

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

11/11/2015 Lĩnh vực đầu tư

Song song với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tiến Thành cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế công cộng, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật …từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của mỗi thành viên trong toàn Công ty. Chúng tôi luôn cho rằng: Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm và nên làm là tạo cho những người khuyết tật cơ hội tự lo cho bản thân. Việc làm là một trong những cơ hội đó. Chính cách nghĩ và cách làm này, Công ty Cổ phần TM DV Tiến Thành đã sử dụng hiệu quả lao động là NKT ở các hoạt động sản xuất Mây tre đan, sơn mài, hàng thủ công từ giấy….

hang thu cong my nghe (1) hang thu cong my nghe (2)

Song song với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tiến Thành cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế công cộng, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật …từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của mỗi thành viên trong toàn Công ty. Chúng tôi luôn cho rằng: Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm và nên làm là tạo cho những người khuyết tật cơ hội tự lo cho bản thân. Việc làm là một trong những cơ hội đó. Chính cách nghĩ và cách làm này, Công ty Cổ phần TM DV Tiến Thành đã sử dụng hiệu quả lao động là NKT ở các hoạt động sản xuất Mây tre đan, sơn mài, hàng thủ công từ giấy….

hang thu cong my nghe (1) hang thu cong my nghe (2)

Lĩnh vực đầu tư Liên quan