Đóng

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

12/04/2018 Tin Tiến Thành, Tin tức

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức           : 8h00, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm Đại hội            : Trung tâm hội nghị Quốc gia – Cổng số 2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thành phần tham dự     : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến  Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 03 năm 2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Nội dung Đại hội : Được đăng tải trên website công ty tienthanhjsc.vn

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Giay xac nhan tham du va giay uy quyen

Tin Tiến Thành Liên quan