Đóng

HNX đã nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

24/05/2016 Tin Tiến Thành, Tin tức

Ngày 23/05/2016, trên website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.tien thanh

Tin Tiến Thành Liên quan