Những điểm mới của hợp đồng thi công xây dựng công trình

(Xây dựng) – Trong hoạt động kinh tế nói chung và hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng nói riêng, hợp đồng thi công xây…

10/05/2016