Đóng

Giới thiệu

Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Nguyễn Hữu Trường Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc 2 Nguyễn Thành Lê Phó Chủ Tịch HĐQT 3 Nguyễn…

12/02/2018

tienthanh-daidien

Ban Lãnh Đạo

   +  Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Hữu Trường – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn…

01/04/2016

5187c3b1b3fc4b4d520000b9_vivienda-m2-monovolume-architecture-design_villa_moritzing_07

Hồ sơ Công ty

Quá trình thành lập Công ty TNHH Tiến Thành được thành lập từ năm 1994, hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Với phương…

11/11/2015