Đóng

Bất động sản

11/11/2015 Lĩnh vực đầu tư

Về Bất động sản, chúng tôi hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực:

  • Kinh doanh bất động sản
  • Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
  • Xây dựng nhà ở để bán, xây dựng văn phòng, trung tâm thương mại cho thuê
  • Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng

Về Bất động sản, chúng tôi hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực:

  • Kinh doanh bất động sản
  • Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
  • Xây dựng nhà ở để bán, xây dựng văn phòng, trung tâm thương mại cho thuê
  • Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng

Lĩnh vực đầu tư Liên quan